כיצד מחושב הציון במבחן GRE?

לנבחנים במבחן ה- GRE החל מה-1 ביולי 2016,  תוקף הציון הוא ל-5 שנים מיום הבחינה.

המבחן אורך 3.5 שעות, ונערך כל שבועיים במכללת רמת גן.

במבחן ה- GRE הציון מחושב בנפרד לכל פרק: מילולי, כמותי וכתיבה.

המבחן כולל גם חלק שנחשב לפיילוט, מילולי או כמותי, שאינו מקבל ניקוד.

סקאלת הציונים במבחן GRE:

>> סקאלת הציונים לחלק המילולי היא 130-170, במרווחים של נקודה.

>> סקאלת הציונים לחלק הכמותי היא 130-170, במרווחים של נקודה.

>> סקאלת הציונים לחלק הכתיבה האנאליטית היא 0-6, במרווחים של חצי נקודה.

קבלת תוצאות מבחן GRE:

תוצאות המבחן בחלק הכמותי והמילולי תינתנה מיד בתום המבחן ולאחר שבועיים ימים יקבל הנבחן את תוצאות שלושת חלקי הבחינה באופן פורמאלי.

כל נבחן רשאי לבחור עד 4 מוסדות לימוד אליהם יישלחו הציונים.

לאחר שמתקבל הציון הרשמי, יקבל הנבחן דוא"ל מה- ETS המודיע כי באפשרותו לצפות בציון במבחן ה-GRE ללא עלות.

לפרטים נוספים:

GRE שאלות נוספות

ההבדלים בין GRE ל- GMAT

כיצד מחושב הציון במבחן GRE?

כיצד מחושב הציון במבחן GRE?